Natalia Kołodziejska – Psycholog Legionowo

Psycholog legionowo

Nazywam się Natalia Kołodziejska, jestem psychologiem i terapeutą BRAINSPOTTING i NARM(w trakcie szkolenia), a w życiu prywatnym żoną i mamą. W komunikacji korzystam z paradygmatu Porozumienia bez Przemocy. W swoim domu jestem praktykiem Rodzicielstwa Bliskości, którego sens i wartość nadały jakości mojemu macierzyństwu, której zawsze pragnęłam. W rozumieniu innych korzystam z przekonania, że za każdym zachowaniem stoi jakaś ważna potrzeba. Pomaga mi to nie oceniać życia rozmówcy, towarzyszyć mu i wspierać zamiast punktować i pouczać. Jestem w trakcie 2-letniego kursu NARM, który przygotowuje mnie do bycia terapeutą. Pracuję pod superwizją certyfikowanych terapeutów NARM na miejscu w Legionowie albo online. Więcej o tym podejściu przeczytasz tutaj.


Posiadam 12-letnie doświadczenie pracy w Aptece jako Technik Farmaceutyczny więc dobrze rozumiem aspekt farmakologicznego wpływu na samopoczucie moich klientów. W tym czasie ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie SWPS, na kierunku psychologia relacji międzyludzkich, które pogłębiły moją wiedzę na temat rozwoju człowieka z punktu widzenia jego jako indywidualnej jednostki oraz w relacji z otoczeniem. Informacje te miały ogromny wpływ na moje macierzyństwo. Dzięki nim z większym spokojem i zrozumieniem przyjmuję kolejne etapy rozwoju dziecka. Cennym doświadczeniem było dla mnie przeprowadzanie wywiadów międzykulturowych. Umożliwiło mi to zrozumienie, jak kultura, w której się dorasta wpływa na przekonania na temat samego siebie i innych oraz określa preferowane zachowania. Mechanizmy wpływu społecznego, manipulacja, psychologia władzy, wsparcie w konflikcie, motywacja, prowadzenie badań psychologicznych oraz analizy statystyczne to obszary, z którymi pracowałam zdobywając wiedzę i doświadczenie.
W trakcie studiów magisterskich również na Uniwersytecie SWPS, moja uwaga skupiona była wokół dwóch tematów:

pracy psychologa w strukturach firm – o tym jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, niwelować dystans władzy i tworzyć przyjazne środowiska pracy

pracy psychologa w rodzinie – ten obszar jest mi szczególnie bliski, ponieważ jestem przekonana, że relacje rodzinne determinują to, jak rozwija się dziecko, jak postrzega świat i samego siebie. Dziecko, które ma dostęp do bezpiecznych więzi, rozwija się z większym zaufaniem do siebie i ludzi. Buduje też, w kontakcie ze sobą i innymi granice, które stanowią dla niego ochronę. Miałam przyjemność uczestniczyć w zajęciach – psychologia prokreacji, na których analizowałam z grupą perspektywę osób tworzących niestereotypową rodzinę, osób doświadczających straty lub mierzących się z trudnościami z poczęciem dziecka, korzystających z medycznych form zapłodnienia, starających się o adopcję i stojących w związku z tym przed różnymi dylematami i naciskami ze strony otoczenia.


Posiadam również doświadczenie jako trener wewnętrzny w jednym z punktów sieci aptek-drogerii, w którym wspierałam dobrostan współpracowników oraz wspólnie wypracowywaliśmy skuteczne strategie zmierzające do realizacji celów sprzedażowych.
Brałam również udział w praktykach z psychologii coachingu, które wzbogaciły mnie o perspektywę i narzędzia trenerskie wspierające w formułowaniu celów osobistych oraz zawodowych.


Szkolenia:

04/2023 Trening umiejętności społecznych – bliskościowo (webinar, prowadzące: Monika Adamiec i Małgorzata Stańczyk)

05/2023 Szkoła Konsultacji – Wiosna 2023 (prowadzące: Agnieszka Stein i Małgorzata Stańczyk), Legionowo

06/2023 Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów (prowadzące: Agnieszka Stein i Małgorzata Stańczyk), Legionowo

2023-2024 NARM™ NeuroAffective Relational Model 2-letni specjalistyczny kurs dla terapeutów – w trakcie szkolenia, Legionowo

09/2023 Psychologiczne aspekty czasu okołoporodowego (prowadząca: Aleksandra Fabjańska), Legionowo

10/2023 BRAINSPOTTING FAZA 1 (prowadząca Monika Gos), Legionowo